Rasmus_fotograf_heli.jpg

Rasmus Kongsøre startet sin fotointeresse allerede som 13-åring.

En viktig inspirator og veileder i prosessen frem til yrke som profesjonell fotograf, er hans læremester og fotograf Ole Walter Jacobsen. 

Rasmus ble uteksaminert fra Fotofagskolen i Trondheim i 2011.

 

Kongsøres utpregede begeistring for det visuelle springer ut av barndommens kreative utfoldelse og utforskning. Hans personlighet preges av mye energi og entusiasme. Dette fikk utløp gjennom fysisk aktivitet. Ulike sportslige arenaer og folk han omga seg med, ble derfor naturlig for ham å fotografere. På denne måten fikk Kongsøre verdifull erfaring og trening i møte med ulike mennesker og situasjoner.

 

R. Kongsøre er lidenskapelig, effektiv og leken i sin tilnærming til det visuelle, og det preger hans arbeidsform. Som også kommer frem i møte med menneskene han fotograferer.

Alt dette har gitt – og gir ham en unik mulighet til stadig å utvikle seg i det billedlige uttrykket.

SELECTED CLIENTS

YT / Pol / McCann / Northug / Toyota / Oda / DnB / BMW /Swedbank

Shape Up / Reebok / Adidas / HPE / Coop / The&Partnership